Om Naprapati - Hva gjør en naprapat?

Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Som naprapater konsentrerer vi oss om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Vi behandler muskel-, nerve- og leddplager ut i fra et helhetssyn, og bruker en kombinasjon av ulike muskel- og leddbehandlingsmetoder.

 

NAPRAPATBEHANDLING

Når du kommer til oss for første gang, starter vi med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter gjør vi en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

En behandlingsserie hos en naprapat er som regel på tre til sju behandlinger. Ved akutte problem og pasienten oppsøker naprapaten tidlig kan en til to behandlinger være nok. Smertene har da ikke pågått så lenge, og har ikke spredd seg til andre omkringliggende strukturer. Ved å oppsøke naprapat raskt blir man fortere bra igjen. Kroniske smerter krever ofte flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser. Smertene har da pågått i lang tid og har ofte spredd seg til omkringliggende strukturer.

BEHANDLINGSMETODER HOS NAPRAPATEN

Hvilken behandling du får hos naprapaten varierer mye avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som: 

Manipulasjon
Manipulasjon, som mange kjenner som ”knekking”, benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Naprapaten vil da benytte spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig. 

Mobilisering
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte å behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Naprapaten benytter liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet. 

Triggerpunktsbehandling
Naprapaten benytter briggerpunktsbehandling for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling.

Muskeltøyning
Denne typen behandling benyttes av naprapaten for å senke muskelspenninger og øke fleksibiliteten. 

Massasje
Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen. 

Medicinsk Akupunktur
Benytttes for å senke muskelspenninger og minske smerte.

Rehabilitering og trening
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

-        VIDEO fra naprapatforbundet: https://www.youtube.com/watch?v=keGsFIgGjYs